DONETA ODLUKA: Javno-privatno partnerstvo za gradski prevoz

Požarevac

Društvo

DONETA ODLUKA: Javno-privatno partnerstvo za gradski prevoz

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Polemika odbornika na jučerašnjem zasedanju - da li je bolje rešenje osnivanje javnog preduzeća koje bi se bavilo gradskim i prigradskim prevozom putnika ili poveravanje ovih delatnosti privatnom partner.

Javni prevoz je komunalna delatnost koja je od javnog interesa za grad i koja je godinama vapila za rešavanjem. Lokalna samouprava u saradnji sa stručnjacima videla je rešenje problema na dva načina - osnivanjem javnog preduzeća koje bi se bavilo gradskim i prigradskim prevozom putnika ili poveravanjem ove delatnosti privatnom partneru.

Saša Pavlović, zamenik gradonačelnika Požarevca

Prema rečima Saše Pavlovića, zamenika gradonačelnika, prvi način se pokazao kao više rizičan, sa dosta mana, što bi dovelo do toga da bi grad morao da izdvoji ogromna sredstva, kao i da ovakav vid osnivanja javnih preduzeća nema uspešno poslovanje širom Srbije, dok se poveravanje posla privatnom partneru pokazalo najadekvatnijim rešenjem.

>>POŽAREVAC TRAŽI PRIVATNOG PARTNERA ZA PREVOZ PUTNIKA<<

Grad bi privatnom parteru plaćao određenu naknadu, ali i ubirao sredstva od prodatih karata. Ostvarivanjem ovog projekta građanima bi se omogućio bolji prevoz i usluga, kao i obezbeđene subvencije za penziore, invalide, đake, vojna lica, kao i lica koja imaju troje ili više dece. Kontrola je predviđena putem savremene tehnoligije, čime bi se pratio svaki pređen kilometar, kao i broj putnika u samim autobusima, objašnjeno je na sednici lokalnog parlamenta.

Pre nego što je predlog stavljen na glasanje, odbornik SPS-a Slađan Stević, izrazio je nezadovoljstvo ovim projektom smatrajući da grad svakako snosi rizik, te da će ostvarivanjem partnerstva izdvajati dodatna sredstva koja neće biti korist gradu, rekavši da je možda najzahvalnije da se osnuje javno preduzeće.

Slađan Stević, odbornik SPS-a

Stević je takođe naveo da je grad imao preduzeće koje dugi niz godina obavlja ovu delatnost i koje, po njegovim rečima, spada u najsigurnije prevoznike, te da bi saradnjom sa „Arriva Litasom“ grad dobio prevoznika bez rizika i gubitaka.

Zamenik gradonačelnika je istakao da ovakav vid komunalne delatnosti ne mora da bude profitabilan, ali je na gradu da se dobro organizuje da bi postao profitabilan. On kaže da će poslovanje ovakvog vida partnerstva biti kontrolisano od strane nadzornog odbora, sastavljenog od tri člana, gde je jedan član iz lokalne samouprave, a sve odluke će moći da donose i odbornici.

„Osnovali javno preduzeće ili ne, ista je priča. To preduzeće dolazi do situacije da bude gubitaš, imamo primere po Srbiji. Veliki rizik bismo snosili kada bi to bilo javno preduzeće, a javno-privatno partnerstvo sve rizike prenosi na privatnog partera i to je dobra stvar“, zaključio je Pavlović.

Uprkos malim neslaganjima, većinom glasova odbornici su usvojili predlog projekta o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada.

To Top