Dva požarevačka javna preduzeća poslovala sa gubitkom

Požarevac

Ekonomija

Dva požarevačka javna preduzeća poslovala sa gubitkom

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Od oktobra do decembra prošle godine dva javna preduzeća su ostvarila finansijske gubitke, dok su tri poslovala sa dobitkom, piše u Informaciji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća u Požarevcu.

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ poslovalo je sa gubitkom od 13.760.000 dinara, dok su “Komunalne službe” u četvrtom kvartalu 2021. godine imale poslovni gubitak u iznosu od 7,7 miliona dinara, dok je poslovni dobitak bio planiran u iznosu od šest miliona dinara, navodi se u skupštinskom materjalu.

Ostala javna preduzeća poslovala su sa dobitkom. Najveći neto dobitak ostvarilo je JP “Toplifikacija” u iznosu od 81.718.000 dinara.

Na kraju četvrtog kvartala 2021. godine JKP ,,Parking servis” poslovalo je sa neto dobitkom u iznosu od 10.822.000 dinara, dok je JP “Ljubičevo” ostvarilo neto dobitak u iznosu od 4.648.000 dinara.

Odbornici „Dosta je bilo” i “RIIS Istok“ kritikovali su rashodnu stranu poslovanja javnih preduzeća, a kao glavnu zamerku naveli su bespotrebne troškove na sudske sporove sa zaposlenima.

Nakon kraće rasprave većinom glasova odbornika usvojena je ova Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća u Požarevcu.

To Top