Grad finansira osam projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Požarevac

Društvo

Grad finansira osam projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Požarevcu 2021-2025 utvrdila je predlog liste za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata.

Društvo za cerebralnu i dečju paralizu dobilo je 650.000 dinara, odnosno najveću sumu novca za projekat ,,Usluga personalne asistencije 2021. godini“. Upola manje novca dodeljeno je Međuopštinskom udruženju civilnih invalida rata Požarevac, preciznije 330.000 za projekat ,,Usluga kućnog servisa podrške civilnim invalidima rata sa edukativno-inkluzivnim aktivnostima u 2021. godini’’.

Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim i autističnim licima grada Požarevca za program  ,,Šetnja i upoznavanja prirode’’ dodeljeno je 324.000 dinara.  Za projekat ,,Pedagoški asistent – pomoć i podrška u učenju i razvoju za 2021. godinu’’ Udruženja za pomoć osobama sa L -Down sindromom ,,Osmi dan’’ opredeljeno je 303.000 dinara.

Po 250.000 dinara dodeljeno je Udruženju Roma Braničevskog okruga za projekat ,,Život je čudo’’ i Sportsko rekreativnoj asocijaciji za projekat ,,Mogu, hoću, uspeću’’. Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac za program ,,Resur za Prevodilački servis za srpski znakovni jezik u 2021. godini’’ dobilo je 200.000 dinara.

Najmanja suma novca, 143.000 dinara, pripala je Međuopštinskoj organizaciji saveza slepih Požarevac za realizaciju programa pod nazivom ,,Masažom do samostalnosti’’.

Programi udruženja „Podignimo gard porocima“, „Savez nevladinih organizacija Požarevac“, „Udruženje romskih žena Braničevskog okruga“, „Bolje sutra 012“ i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim i autističnim licima grada Požarevca’’, odbijeni su zbog neispunjavanja kriterijuma koji su predviđeni konkursom.

To Top