Grad podržao devet projekata za unapređenje položaja OSI

Požarevac

Društvo

Grad podržao devet projekata za unapređenje položaja OSI

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2023. godini utvrdila je predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja. Raspodeljeno je 6.500.000 dinara za realizaciju devet projekata.

Najviše novca, tačnije 1.336.000 dinara dobilo je Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac za projekat pod nazivom ,,Servis usluga sa redovnim programskim aktivnostima Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac za 2023. godinu“.

Drugi na listi po visini dodeljenih sredstava je projekat Međuopštinske organizacije Saveza slepih Srbije Požarevac pod nazivom ,,Servis usluga sa programskim aktivnostima slepih i slabovidih osoba u 2023. godini”, koji je grad podržao sa 1.064.000 dinara.

Treći je  projekat ,,Za lakši korak u budućnost” Udruženja za pomoć MNR i autističnim licima grada Požarevca, za koga je opredeljeno 900.000 dinara, potom sledi projekat ,,Programske aktivnosti Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Požarevac sa prevodilačkim servisom za srpski znakovni jezik u 2023. godini”, za koga je opredeljeno 850.000 dinara.

Projekat Udruženja za pomoć osobama sa L Down sindromom ,,Osmi Dan” pod nazivom ,,Servis usluga sa redovnim programskim aktivnostima Udruženja za pomoć osobama sa L Down sindromom ,,Osmi dan” Požarevac za 2023. godinu” grad je podržao sa 764.000 dinara, a program Međuopštinskog udruženja civilnih invalida rata Požarevac pod nazivom ,,Redovne programske aktivnosti i servis usluga u zaštiti OSI - civilnih invalida rata Požarevac za 2023. godinu” sa 545.000 dinara. Za realizaciju projekta ,,Moj rekreativno kreativni kutak” Udruženja za negovanje zdravih stilova života ,,Veritas” opredeljeno je 535.000 dinara.

Najniže iznose sredstava dobili su Međuopštinsko udruženje distrofičara Smederevo za projekat ,,Program za unapređenje položaja života distrofičara u 2023. godini na području grada Požarevca” – 256.000 i Udruženje za pomoć osobama sa invaliditetom ,,Fortuna” za projekat ,,Unapređenje sistema zaštite osoba sa invaliditetom kroz podršku i osnaživanje” –250.000 dinara.

Odlukom su odbijene dve prijave i to Sportskog udruženja ,,Borilački centar knez Miloš“ za projekat ,,Vežbaj i ti”, jer ne ispunjava kriterijume, odnosno nije jasno definisan problem na koji se projekat odnosi, kao ni da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice, navodi se u obrazloženju, i Udruženja građana ,,Iskorak” za projekat ,,MS - pravo na život” jer ,,program nema jasno i prikladno definisane, ciljeve koji nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema korisnika, takođe se ne može utvrditi ispunjenje kriterijuma održivosti odnosno da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta”, piše u obrazloženju.

Više o tome pročitajte OVDE.

To Top