Gradište nastavlja saradnju sa švajcarskom organizacijom

Veliko Gradište

Događaji

Gradište nastavlja saradnju sa švajcarskom organizacijom

Foto: Opština Veliko Gradište

How Good Of A Friend Are You Really?

U kabinetu predsednika opštine Veliko Gradište održan je sastanak čelnika ove opštine sa predstavnicima Helvetas SwissIntercooperation SRB.

Pored predsednika opštine Dragana Milića, sastanku su prisustvovali načelnica Opštinske uprave Sanja Stojadinović i rukovodilac Odeljenja za finanasije Jelena Pantić, a iz Helvetas SwissIntercooperation SRB Aleksander Grunauer i Nataša Čorbić.

Tom prilikom naglašena je uspešna saradnja između Helvetas SwissIntercooperation SRB i opštine Veliko Gradište koja traje već duži niz godina. Ideja ovog sastanka je da se sagledaju neki novi aspekti koji mogu da budu od velikog interesa za ovu lokalnu samoupravu kao i saradnja sa “Fondacijom Konrad Adenauer“, koja se svojim međunarodnim radom zalaže da ljudi širom sveta žive dostojanstveno i slobodno.

U okviru ove saradnje biće organizovan forum gde će predsednici lokalnih samouprava, učesnica projekta, moći da razmene svoja iskustva, ali i da iznesu probleme u radu sa javnim preduzećima Republike Srbije.

Program “Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“ se realizuje u periodu od 2021. do 2025. godine gde opština Veliko Gradište dobija:

-Stručnu podršku u izradi višegodišnjih planova aktivnosti za uključivanje građana/građanki u procese donošenja odluka o trošenju sredstava iz sopstvenog budžeta.

-Specijalne tehničke pomoći namenjene političkom vođstvu i opštinskoj administraciji. Pomoć će se pružati kroz radionice, učenje na radnom mestu, studijske posete/razmene, dizajn modela akata lokalne samouprave, mentorstvo.

-Podršku za mesne zajednice odabranim savetima u primeni participativnih mehanizama u razvoju i implementaciji razvojnih programa i finansijskih planova odabranih mesnih zajednica.

-Podršku u dizajniranju i primeni dokumenta koji analiziraju rodnu perspektivu i perspektivu socijalne isključenosti u lokalnim politikama.

-Podršku u primeni propisanih/revidiranih i usvojenih poslovnika i sadržaja za objavljivanje izveštaja o javnoj raspravi.

-Podršku prenosa iskustava i inovativnih praksi u druge lokalne samouprave.

-Podršku da aktivno učestvuju u dijalogu sa nadležnim institucijama kojim se kreira i poboljšava sprovođenje politike u oblasti uključivanja građana/građanki i trendovima javnog građanskog praćenja kvaliteta i inkluzivne prakse u definisanju lokalnih politika. Dijalog će biti fasilitiran od strane Programa.

-Podršku da kreira i predlože nova elektronskih rešenja za uključivanje građana/građanki na nivou lokalne samouprave, čiju će izradu podržavati Program.

Helvetas je nezavisna organizacija za razvoj sa sedištem u Švajcarskoj sa pridruženim organizacijama u Nemačkoj i SAD. Ova organizacija podržava siromašne i ugrožene žene, muškarce i zajednice u tridesetak zemalja u razvoju i tranziciji u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i Istočnoj Evropi.

To Top