Pokret „Jasno i glasno“ o „povampirenju“ spalionice

Požarevac

Saopštenja

Pokret „Jasno i glasno“ o „povampirenju“ spalionice

Foto: Pokret "Jasno i glasno"

How Good Of A Friend Are You Really?

„Povampirenje" spalionice opasnog otpada - nezakonita gradnja u tajnosti, ili povod za obračun SNS klanova za prevlast u Požarevcu i preuzimanje zasluga i političkih poena, piše u saopštenju Pokreta „Jasno i glasno“ koje prenosimo u celosti.

Spalionica opasnog otpada u Požarevcu je ponovo aktuelna. Dugo vremena je bila predmet tračeva i neproverenih glasina, da bi sam gradonačelnik, Saša Pavlović, na svom fejsbuk profilu  izneo indicije da postoji plan o prenameni objekta građenog u druge svrhe u spalionicu, ustvrdivši da će se to desiti samo „preko njega mrtvog", iliti, nikako dok je on gradonačelnik. 

KOREJCI NE ODUSTAJU OD SPALIONICE, ALI…

Sve građane, uključujući i Pokret "Jasno i glasno", ova je objava iznenadila i zabrinula, posebno imajući u vidu da smo bili uvereni da je na spalionicu opasnog otpada u Požarevcu stavljena tačka u maju mesecu 2020. godine i to nikako zaslugom aktuelnog gradonačelnika, koji je takođe obavljao funkciju zamenika gradonačelnika u vreme kada je prvi put izneta namera ovakve gradnje.

Podsećamo Požarevljane da je borba protiv ove spalionice trajala gotovo godinu dana i da smo zajedno sa sugrađanima imali brojne akcije unutar kampanje protiv nje: počev od dopisa i zahteva lokalnim i republičkim vlastima, analize dokumenata i zakona, preko peticije i više akcija deljenja edukativnih sadržaja. I zajedno smo uspeli da je i dobijemo. U našem dopisu ministarstvu od februara 2020. godine zahtevali smo prekid svih aktivnosti na polju davanja dozvole korejskom investitoru za ovu gradnju, te smo istakli:  da je gradnja suprotna Planu generalne regulacije i Informaciji odeljenja za urbanizam grada gde se utvrđuje da nameravana parcela ne ispunjava uslove za građevinsku parcelu jer je izvan građevinskog područja, da je mišljenje grada o lokaciji netačno i da dovodi ministarstvo u zabludu,  budući da je potvrđeno da se sporna lokacija nalazi na komasacionom području i da je na tom području zabranjena gradnja shodno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

U maju  prethodne godine, organizaciji Reri je potvrđeno da nije pokrenut postupak izdavanja dozvole,  dok smo istovremeno dobili zvanične informacije o sledećem: da je sporna katastarska parcela upisana u listu nepokretnosti privremeni broj 2602 deo KO Požarevac – komasacija „Polje", kao svojina „Elias Eko" doo Beograd, a na takvom području nije dozvoljena gradnja, da je prenos prava svojine izvršio  Saša Filipović  kao prethodni vlasnik na korejskog investitora. Napominjemo da ovde postoji i osnovana sumnja u sukob interesa jer u datom  periodu Saša Filipović bio i visoki gradski funkcioner iz redova SNS. Ono što je ostalo bez odgovora jeste po kojoj ceni je imenovani funkcioner kupio zemljište i od koga, po kojoj ceni ga je prodao investitoru, te konačno, pitanje koje se postavlja u svetlu skorašnjih događaja – u kakvoj je vezi, posrednoj ili neposrednoj, sa gradnjom brze saobraćajnice na Dunavskoj magistrali, te da li je tačno da će ona prolaziti upravo pored ovog područja.

Dana 12.5.2020. godine objavljen je oglas u Reči naroda, iz koga je proizilazila druga namena gradnje na nameravanoj lokaciji, oglas se odnosio na izgradnju komercijalnog objekta za prodaju solarnih panela, od istog investitora koji je nameravao gradnju spalionice „Elias Eco“, čime je posredno potvrđeno da se od namere gradnje spalionice odustalo. Informacije koje su poticale istovremeno iz više izvora: od organizacije Reri, ministarstva za zaštitu životne sredine i pojedinačnih svedočenja o odustanku od spalionice opasnog otpada, umirio je uzburkanu javnost i ekološke aktiviste.

Kao što je predsednik opštine Kostolac proglasio pobedu i sebi pripisao političke poene za odustanak od gradnje spalionice guma u Kostolcu krajem prošle godine, sa namerom da preuzme zasluge od šire inicijative u kojoj je učestvovao i Pokret „Jasno i glasno“, a koja je sprovela opsežnu  medijsku kampanju i kampanju na terenu, slično je pre mesec dana učinio i Saša Pavlović. 

Pokret „Jasno i glasno“ ne želi da bude deo unutarstranačkih sukoba u vladajućoj partiji, niti želi da u tu svrhu bude  instrumentalizovan. Međutim, nas zanima kao i većinu građana sledeće: da li je pod okriljem noći ,objekat građen kao prodavnica solarnih panela transformisan u spalionicu opasnog otpada? Mi ne pristajemo da ćutke svedočimo mogućoj prevari i obmani svih, a na štetu zdravlja građana i životne sredine, te smo stoga uputili zahtev za informacije od javnog značaja na sledeće adrese: gradu Požarevcu, Ministarstvu životne sredine i građevinskoj inspekciji. Od građevinske inspekcije smo zahtevali da izvrši nadzor i naredi rušenje objekta koji je izgrađen suprotno Planu generalne regulacije, Informaciji odeljenja za urbanizam grada i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. O dobijenim odgovorima javnost ćemo pravovremeno informisati, navodi se u saopštenju Pokreta „Jasno i glasno“.

To Top