Koliko je nakon rebalansa “težak“ budžet Požarevca?

Požarevac

Ekonomija

Koliko je nakon rebalansa “težak“ budžet Požarevca?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevački odbornici su na jučerašnjem zasedanju usvojili drugi rebalans budžeta grada.

Prema rečima Milana Dabića, rukovodioca odeljenja za budžet i finansije, drugim rebalasom  budžet grada Požarevca uvećan je za oko 123,9 miliona dinara. To su prihodi kojima se finansira javna potrošnja i koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, u iznosu od 112.000.422 dinara, kao i prihodi koji se koriste za izradu određenih progama korišćenja namenskih sredstava, u iznosu od osam miliona dinara, od novčanih kazni za prekršaje. Tim novcem se, kaže, finansira unapređenje bezbednosti saobraćaja u Požarevcu.

Ovim rebalansom budžeta uključeni su i očekivani prihodi od davanja u zakup nepokretnosti u državnoj svojini, u iznosu od 3.904.254 dinara, koji se usmeravaju Gradskoj opštini Kostolac.

„Ukupni prihodi i primanja ostvareni na osnovu nefinansijske imovine ovim rebalansom utvrđeni su iznosom od 3.691.143.55 dinara, dok su rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine utvrđeni u iznosu od 4.959.446.106 dinara. Prihodna strana budžeta iznosi 5.477.657.052 dinara, a od toga tekući prihodi iznose 3.609.692.433 dinara koji će biti realizovani do kraja godine, istakao je Dabić.

Budžetski deficit utvrđen je u iznosu od 1.268.303.051 dinar. Izdaci za nabavku finansijske imovine iznose 518.210.946 dinara. Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 1.268.303.051 i za nabavku finansijske imovine u iznosu od 518.210.946 dinara u ukupnom iznosu od 1.786.513.997 dinara, obezbeđuju se: iz prenetih neutrošenih sredstava za posebne namene 1.231.227.669 dinara, iz neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina 555.086.328,00 dinara i iz primanja po osnovu prodaje finansijske imovine u iznosu od 200.000 dinara.

To Top