Nauka u službi održavanja

Kostolac

Privreda

Nauka u službi održavanja

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Stručnim usavršavanjem, višedecenijskim iskustvom i teorijom do unapređenja poslovanja ogranka.

Tomislav Petrov, rukovodilac poslova operativno-tehničke pripreme u Termoelektrani „Kostolac A“, redovno piše za časopise koji se bave tehničkom dijagnostikom u mašinstvu i energetici. Kao autor više od 30 radova iz ovih oblasti, redovni je učesnik stručnih skupova i seminara.

Radovi za seminare pišu se timski, koristeći svoja iskustva uz teoriju, na koju se data tema i odnosi. Ono što je najznačajnije, stručni seminari omogućavaju da se upoznamo sa načinom rada u drugim kompanijama, što nam omogućava da unapredimo načine održavanja u samom EPS-u. Mislim da je pohvalno što se u našem ogranku posvećuje mnogo pažnje ovom segmentu i što se neguju brojni vidovi stručnog usavršavanja. Uz rad, brojne kolege su uspevale da završe i akademske i strukovne studije, kao i da odbrane magistrature i doktorate“, kaže Petrov.

On podseća da je kontinuirano usavršavanje u savremenom mašinstvu i energetici neminovnost, jer tehnologija se kreće krupnim koracima.

Početak mog rada bio je 1979. godine, kada sam nakon završetka srednje škole počeo da radim u tadašnjoj Termoelektrani „Kostolac“, odnosno sadašnjoj TE „Kostolac A“. U to vreme postojao je samo blok A1, dok je blok A2 bio u izgradnji. Počeo sam da radim u Sektoru mašinskog održavanja, učeći o svim pojedinostima koje se tiču turbina, pumpi... U tom periodu sam bio angažovan i u domenu rada sa mladim generacijama, kao i na radnim akcijama širom tadašnje Jugoslavije. Nakon toga, završio sam i Višu tehničku školu u Požarevcu, kao i fakultet. Usledilo je i obrazovanje na postdiplomskim studijama, gde sam stekao i magistarsko zvanje. Tema mog magistarskog rada je bila dijagnostika rotornih bagera“, objašnjava Petrov.

 

Tomislav Petrov

On dalje navodi da su se doktorske studije same nametnule kao logičan razvoj događaja.

Upisao sam i ove studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde mi je preostala još i odbrana doktorskog rada. Tema na kojoj ću doktorirati tiče se tehničke dijagnostike složenih sistema u termoelektranama. Dijagnostika zahteva odgovor zašto je došlo do određenog kvara ili defekta, da bi se zatim otklonilo ono što je bilo problem, a sam uređaj nastavio da radi neometano. U ovom slučaju radi se o funkcionisanju termoelektrana i proizvodnji električne energije, tako da se u mojoj doktorskoj disertaciji nalazi višedecenijsko iskustvo, kao i teorija koja postoji u svetu o održavanju energetskih objekata. Tu se nalaze i ideje i način rada u termoelektranama, koji ima cilj da su uređaji ispravni i spremni za rad“, kaže on.

Petrov objašnjava da se sva dijagnostička tehnika iz oblasti održavanja termoelektrana koja postoji danas koristi i kod nas. Najviše pažnje odlazi na preventivan rad u održavanju sa ciljem da se broj neplanskih zastoja svede na minimum. On ističe da su u ogranku na raspolaganju razni dijagnostički uređaji, merni instrumenti, digitalne kamere i slično, pa može da se kaže da je spoj prakse i teorije koja vlada u svetu prisutan i ovde.

Razvoj informacionih tehnologija i interneta prvenstveno je omogućio da se i razmena informacija i iskustva odvija znatno brže nego ranije:

Tehnika se brzo razvija, a sam internet dosta pomaže da dođemo do tih specifičnih novih saznanja. Posebno su važne poseta raznim tehničkim seminarima i konferencijama, kao i pohađanje određenih kurseva i obuka“, smatra Petrov.

Autor stručnih knjiga

Zajedno sa kolegama, pre svega sa mentorom prof. dr Živoslavom Adamovićem, Tomislav Petrov je napisao i nekoliko knjiga, koje su namenjene da pomognu studentima, ali i inženjerima i radnicima, da bolje upoznaju ovu oblast i da to primene u svakodnevnom održavanju velikih sistema kao što je i termoelektrana. To su knjige: „Restrukturiranje i preprojektovanje održavanja tehničkih sistema“, „Industrijsko inženjerstvo i menadžment“ i „Indikatori performansi održavanja mašina u kompanijama“.

To Top