Obiman dnevni red, najznačajnija tačka budžet za 2023. godinu

Požarevac

Događaji

Obiman dnevni red, najznačajnija tačka budžet za 2023. godinu

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca, zakazao je za danas sednicu lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu više od 20 tačaka.

Najznačajnija tačka na današnjem zasedanju je predlog odluke o budžetu grada Požarevca za 2023. godinu i finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava. Podsećamo da je sprovedena javna rasprava u vezi Nacrta budžeta za 2023. godinu i Nacrta plana javnih investicija, te će se pred odbornicima naći izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

ZAVRŠENE JAVNE RASPRAVE O BUDŽETU I INVESTICIJAMA, IMA PRIMEDBI I PREDLOGA

Takođe, odbornici odlučuju o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2023. godini, kao i o raspoređivanju prihoda Gradske opštine Kostolac u narednoj godini.

Odbornici će razmatrati predlog kadrovskog plana za Gradsku upravu Požarevac, Gradsko pravobranilaštvo i Službu interne revizije Požarevca za 2023. godinu. Značajne tačke su i dva predloga i to programa za korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2023. godinu i programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Požarevca.

Na dnevnom redu su i programi poslovanja javnih preduzeća za narednu godinu čiji je osnivač grad: JKP „Komunalne službe“, JP „Toplifikacija“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Ljubičevo“ i JKP „Parking servis“ Požarevac. Pored toga, odbornici će razmatrati i program korišćenja subvencija JP „Ljubičevo“ i poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2023. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Parking servis“ Požarevac.

Očekuje se da odbornici daju saglasnost na izmenu i dopunu statuta ustanova kulture čiji je osnivač grad Požarevac, i to: Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović-Barili Požarevac, Gradskog ženskog hora „Barili“, Narodnog muzeja i Centra za kulturu Požarevac.

Odbornici odlučuju danas i o pribavljanju u svojinu grada tri katastarske parcele u opštini Batovac za potrebe proširenja seoskog groblja, kao i o predlogu programa otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Požarevca u „Severnom bloku industrijske zone“.

ODBORNICI ODLUČUJU O PREDLOGU OTUĐENJA SEDAM PARCELA U INDUSTRIJSKOJ ZONI

Pred odbornicima su i dva predloga odluke o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje poslovnog prostora u Požarevcu i Kostolcu.

GRAD DAJE NA KORIŠĆENJE POSLOVNI PROSTOR MESNOJ ZAJEDNICI „ČAČALICA“

ZGRADA PTT-A USTUPA SE NA KORIŠĆENJE GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC

Značajna odluka koju bi trebalo da donesu požarevački odbornici je pristupanje izrade Druge izmene i dopune Prostornog plana grada Požarevca. Ova odluka daje mogućnost za planiranje prostora za izgradnju Regionalnog centra sa sanitarnom deponijom i pristupnih saobraćajnica za ovu svrhu, kao i mogućnost za planiranje i izgradnju kompleksa objekata obnovljivih izvora energije.

Na dnevnom redu je još plan rada Gradskog Štaba za vanredne situacije za 2023. godinu i predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata, a za ovu tačku će odbornici i mediji dobiti materijal neposredno pre početka sednice.

Gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović, podneo je predlog da se dnevni red dopuni sa još nekoliko tačaka. Pred odbornicima će se na današnjem zasedanju naći predlog rešenja o davanju saglasnosti na cenovnik usluga Prihvatilišta za pse i mačke lutalice za 2023. godinu i predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu cenovnika JKP "Parking servis" Požarevac za 2023. godinu.

DA LI ĆE POSKUPETI USLUGE „PARKING SERVISA“ U POŽAREVCU

Na dnevnom redu biće i četiri izveštaja i to: Saveta za privredu i finansije, Komisije za propise, Saveta za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine i Saveta za društvene delatnosti Skupštine grada Požarevca.

To Top