Petrovački parlament o ekologiji, zapošljavanju, planskim dokumentima...

Petrovac

Događaji

Petrovački parlament o ekologiji, zapošljavanju, planskim dokumentima...

Foto: RTV Mlava

How Good Of A Friend Are You Really?

Na jučerašnjoj 18. sednici Skupštine opštine Petrovac na Mlavi razmatrano je pet tačaka dnevnog reda.

Razmatrana je odluka o angažovanju godišnje eksterne revizije, a potom se na dnevnom redu našao srednjoročni plan sa akcentom na zaštiti životne sredine.

Ovim planom obuhvaćeni su prečišćivači otpadnih voda u Petrovcu, sa kanalizacijom u nekoliko okolnih naselja - Knežici, Zabrđu, Kamenovu i Trnovču.

U drugoj fazi izrade kanalizacije planom je predviđeno da se urade projekti, a onda izvedu radovi, zaštita izvorišta, pre svega u Šetonju, zatim u Malom Laolu,Ćovdinu, Velikom Laolu i Ždrelu, kako bi se zaštitila izvorišta odakle se skoro polovina opštine Petrovac snabdeva vodom.

Usvojen je i predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, s tim što je novina da sada poslodavci koji u radni odnos primaju teže zapošljive kategorije (starije od 50 godina, mlađe do 30 godina, invalide i Rome) dobijaju subvencije. Ostale mere obuhvataju javne radove i samozapošljavanje, koji se svake godine izvršavaju i finansiraju 50 odsto iz lokalnog budžeta i 50 odsto iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

„Već duže vreme imali smo problema oko donošenja planskih dokumenata, u toku je izrada Plana detaljne regulacije „Mlava“, koji se odužio već pet godina. Sve je odrađeno, uključujući i javne rasprave. Očekujem za februarsku sednicu da to usvojimo“,  istakao je Milanče Aćimović, predsednik Skuopštine opštine Petrovac na Mlavi.

To Top