Podnošenje predloga za članove Saveta za razvoj opštine do 8. aprila

Veliko Gradište

Društvo

Podnošenje predloga za članove Saveta za razvoj opštine do 8. aprila

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Opština Veliko Gradište saopštila je da je potreno imenovati nove članove Saveta za razvoj opštine.

Članove Saveta za razvoj opštine bira Skupština opštine, a to mogu da budu građani i stručnjaci u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu na predlog predsednika opštine, opštinskog veća, odborničkih grupa, mesnih zajednica, udruženja građana, strukovnih i profesionalnih udruženja ili javnih službi opštine, vodeći računa o ravnopravnosti polova i zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.

Za člana Saveta za razvoj opštine može biti izabran kandidat koji ispunjava najmanje jedan od sledećih uslova:

  • Dokazanu stručnost i dugogodišnje angažovanje na unapređenju opštine u pitanjima od značaja za njen razvoj,
  • Aktivno učešće u većem broju realizovanih aktivnosti – projekata od važnosti za opštinu,
  • Višegodišnje iskustvo i dokazanu stručnost u profesionalnom radu u ustanovama, organizacijama i udruženjima građana u oblastima od značaja za opštinu, kao što su: lokalni ekonomski razvoj, turizam, poljoprivreda, komunalna infrastruktura i urbanistički razvoj, kultura, prosveta i zdravstvena i socijalna zaštita.

Savet za razvoj opštine ima pet članova i između ostalog inicira utvrđivanje prioriteta u oblasti razvoja opštine, učestvuje u izradi strateških i pojedinačnih planova razvoja u oblastima, podstiče razvoj i prati partnerstva između opštine i nadležnih organa i organizacija, mesnih zajednica i udruženja građana, u cilju stvaranja i sprovođenja razvojnih projekata.

Rok za dostavljanje predloga najkasnije je do 8. aprila, a više o tome pročitajte OVDE.

To Top