Povučen predlog za autentično tumačenje odredbi tri zakona

Braničevo

Saopštenja

Povučen predlog za autentično tumačenje odredbi tri zakona

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Tri poslanika koja su podnela predlog za autentično tumačenje pojedinih odredbi tri zakona povukli su svoj predlog, navodi se u saopštenju Advokatske komore Srbije.

 „Advokatska komora Srbije je obaveštena da su narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević, Veroljub Arsić i Dejan Kesar kao predlagači autentičnih tumačenja Odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima, Odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača i Odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije dostavili obaveštenje da iz procedure povlače predloge za donošenje autentičnog tumačenja“, piše u saopštenju.

Advokatska komora Srbije će, kako se dalje navodi, nastaviti sa svojim aktivnostima vezanim za zakonodavnu aktivnost, ukazati na svako kršenje Ustava RS i dati obrazloženo mišljenje u vezi predloga zakona koji su od uticaja na ostvarivanje ljudskih prava, pravnu sigurnost građana i od interesa za položaj advokature.

To Top