Predstavnici opštine Veliko Gradište na radionici za unapređenje javnih nabavki

Veliko Gradište

Događaji

Predstavnici opštine Veliko Gradište na radionici za unapređenje javnih nabavki

Foto: Projekat za unapređenje javnih nabavki / FB

How Good Of A Friend Are You Really?

Juče je u Beogradu počeo dvodnevni skup predstavnika 14 lokalnih samouprava, partnera projekta Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID) za unapređenje javnih nabavki, među kojima i opštine Veliko Gradište.

Cilj projekta je postavljanje okvira saradnje i pružanja stručne pomoći u jačanju kapaciteta na lokalnom nivou za planiranje, sprovođenje i praćenje fer, transparentnih i konkurentnih postupaka javnih nabavki.

“Naša je namera da kroz saradnju i stručnu pomoć unapredimo kapacitete lokalnih samouprava kako bi građanima pružili bolju uslugu kroz efikasnije trošenje javnih sredstava“, istakla je direktorka ovog projekta Džeklin Vilijams Bridžers.

Čedomir Rakić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kazao je da je moderna uprava, transformisana u servis građana i sposobna da funkcioniše u sveprisutnom digitalnom okruženju cilj ovog ministarstva.

Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i vrhovni revizor, naglasio je da je od prošle godine DRI počela i sa praksom objedinjavanja nalaza i preporuka iz izveštaja o revizijama sa ciljem da se analizom nalaza revizija prepoznaju nepravilnosti koje se ponavljaju. Ove godine objedinjeno izveštavanje obuhvatiće javne nabavke u domovima zdravlja i javnim preduzećima.

Iz opštine Veliko Gradište radionici prisustvuju načelnica opštinske uprave Sanja Stojadinović i službenice zadužene za javne nabavke Vesna Milanović, Miroslava Radenković i Nataša Bonić.

Tokom prvog dana radionice, predstavnici partnerskih lokalnih samouprava imali su prilike da čuju i nešto više o dve analize koje je projekat sproveo u proteklom periodu – analizi procene rizika u javnim nabavkama i načinima da se oni rano prepoznaju i primenom određenih mera smanje ili otklone, te o postojećim sistemima i praksama vezanim za javne nabavke u partnerskim gradovima i opštinama.

To Top