Prezentacija programa „Kreativna Evropa – Kultura“ u Petrovcu

Petrovac

Događaji

Prezentacija programa „Kreativna Evropa – Kultura“ u Petrovcu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Desk Kreativna Evropa Srbije predstaviće u Petrovcu na Mlavi mogućnosti finansiranja projekata u okviru programa „Kreativna Evropa – Kultura“ i CERV programa, u četvrtak, 30. novembra.

Kreativna Evropa je ključni program EU za podršku i razvoj sektora kulture, pre svega projekata međunarodne saradnje i razmene. Predstavićemo otvorene pozive za predloge projekata i projekte koji su podržani u okviru programa, kao i podršku koju aplikantima pruža Desk Kreativna Evropa Srbije pri Ministarstvu kulture RS.

Program će predstaviti 30. novembra, u velikoj sali Skupštine opštine Petrovca na Mlavi sa početkom u 11 časova, Vuk Radulović, šef Deska i Bojan Milosavljević, projektni menadžer Deska Kreativna Evropa Srbije. Specijalni gost je Sanja Atanasković iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koja će predstaviti mogućnosti finansiranja projekata u okviru programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) Evropske unije.

Prezentacija je namenjena javnim institucijama, udruženjima i pojedincima koji deluju u svim sektorima kulture i sektoru obrazovanja i socijalne zaštite.

Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama u polju kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i nasleđe, te unapređivale kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnih, a naročito audiovizuelnih delatnosti.

Podeljen je u tri potprograma – kultura, koji pokriva sve oblasti kulture i umetnosti, izuzev audiovizuelnih delatnosti koje pokriva potprogram MEDIA, te međusektorsko povezivanje koje omogućava saradnju između različitih kreativnih oblasti, pokrivajući između ostalog i oblast informisanja i medija.

Trenutno je u okviru programa dostupno više prilika za konkurisanje, kojima se podržavaju posebne oblasti, teme ili tipovi aktivnosti.

CERV program ima za cilj da zaštiti i promoviše prava i vrednosti unije kako su definisani u ugovorima EU i povelji o osnovnim pravima. To će doprineti održavanju i daljem razvoju otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i inkluzivnih društava zasnovanih na vladavini prava. U okviru programa moguća je realizacija kulturnih aktivnosti koje promovišu ove vrednosti.

To Top