Skupština grada Požarevca zaseda u utorak

Požarevac

Događaji

Skupština grada Požarevca zaseda u utorak

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Predsednik Skupštine grada Požarevca, Bojan Ilić, sazvao je za utorak, 26.maja, 34. sednicu lokalnog parlamenta.

Nekoliko tačaka na početku dnevnog reda odnose se na usvajanje predloga odluke o donošenju “Plana generalne regulacije Požarevac 1”, o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020.godina, kao i predloga odluke o davanju saglasnosti na predlog projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca.

>>GRAD TRAŽI PRIVATNOG PARTNERA ZA PREVOZ PUTNIKA<<

Takođe, odbornici će glasati za predloge rešenja o usvajanju izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Požarevca za 2019.godine i predlog rešenja o usvajanju plana rada Gradskog štaba za 2020.godinu.

Lokalni parlament razmatraće izveštaj o radu Gradske uprave grada Požarevca za period od 1.1.2019-31.12.2019.godine.

Pred lokalnim odbornicima će biti predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2019.godinu i to: Narodni muzej, Narodna biblioteka “Ilija M. Petrović”, Centar za kulturu Požarevac, Gradski ženski hor “Barili”, Istorijski arhiv, fondacija Milenin dom- Galerija Milene Pavlović Barili, Turistička organizacija Grada Požarevca, javna ustanova “Sportski centar Požarevac” i ZU “Apoteka Požarevac”.

Među tačkama se nalaze i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na rebalanse i program poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” i JP “Ljubičevo”.  Za JP “Ljubičevo” će se odlučivati i o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa korišćenja subvencija za 2020.godinu.

Odbornici će odlučivati o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP “Vodovod i kanalizacija”.

Za kraj sednice su ostavljeni predlozi akata iz oblasti izbora, postavljanja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata direktora, odnosno v.d. direktora u JKP “Vodovod i kanalizacija”, JU “Sportski centar Požarevac” i u Istorijskom arhivu.

>>NOVI-STARI DIREKTORI NA ČELU ISTORIJSKOG ARHIVA I JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA”<<

To Top