Sve o radovima u Tabačkoj čaršiji (FOTO, VIDEO)

Požarevac

Društvo

Sve o radovima u Tabačkoj čaršiji (FOTO, VIDEO)

Foto: A. Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Centar Požarevca više od dve nedelje je raskopan, a do sada se čelnici grada nisu oglašavali povodom trenutnih i budućih radova. To je na društvenim mrežama izazvalo brojne spekulacije i nagađanja nezadovoljnih građana koji će ovo leto dočekati sa ne tako lepim centrom grada koji već decenijama predstavlja mesto okupljanja. Tačku na sve spekulacije danas je na konferenciji za medije stavio Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca.

Gradonačelnik je, kaže, organizovao danas konferenciju za medije zbog istinitog obaveštavanja javnosti i sprečavanja spekulacija od strane pojedinaca. On je istakao da su trenutni radovi u Tabačkoj čaršiji primer koordinacije i sinhronizacije javnih preduzeća i grada Požarevca kao osnivača i da trenutno podzemne radove izvode tri preduzeća: JKP ,,Vodovod i kanalizacija“, JP ,,Toplifikacija“ i Elektrodistribucija Srbije.

Saša Pavlović

Novinar portala E-Braničevo pitao je gradonačelnika zašto nije postavljena tabla za izvođe radova i koliko oni koštaju.

,,Gde god se rade hitne intervencije, kao što je ovde slučaj, nije potrebno postaviti tablu za izvođenje radova. Tačnu vrednost podzemnih radova ne mogu sada da vam kažem, jer na terenu mogu biti još neke intervencije koje prvobitno nisu bile planirane“, odgovorio je Pavlović. 

Radovi JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac

Pavlović je objasnio da je tokom redovne kontrole koja se vrši čitave godine, ispitivanja i praćenja stanja mreže, kao i kontrole i potrošnje vode u centru grada u prethodnim mesecima uočeno da dolazi do velikih gubitaka vode na mreži, odnosno da je došlo do pucanja cevovoda i da postoji opasnost od daljeg pucanja, s obzirom na to da je stariji od 50 godina.

Ovo preduzeće je, po rečima gradonačelnika, iskopavanjem naišlo na cevovod koji nije u evidenciji mreže i koji je u izuzetno lošem stanju, dok je prilikom iskopavanja šahti utvrđeno da je jedan od postojećih cevovoda od pocinkovanih cevi starosti oko 50 godina, te može doći do pucanja u većem delu cevovoda.

,,Radi se o radovima na otklanjanju štetnih posledica nepredviđenog događaja, odnosno okolnosti kojim se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi i objekta, radi njihovog sprečavanja ili ublažavanja štetnog dejstva, na postojećim linijskim infrastrukturnim objektima što je propisano Pravilnikom o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa“, objasnio je Pavlović.

Prema ovom pravilniku, a po Pavlovićevim rečima, u pitanju su radovi koji su neophodni i koji se moraju hitno izvesti kako bi se omogućio nesmetan dovod vode i kako bi se sprečilo nastajanje štete, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Radovi spadaju u redovno održavanje, a ukoliko njihov obuhvat bude bio širi od toga, investitor će nabaviti rešenje o odobrenju za izvođenje radova u roku od godinu dana.

Gradonačelnik je podsetio da grad sa ovim javnim preduzećem ima potpisana dva ugovora o izvođenju radova povodom hitnih intervencija na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.  Takođe, istakao je da postoji i odluka o ,,Vodovodu i kanalizaciji“ koja obavezuje ovo preduzeće da bez odlaganja pristupi preduzimanju hitnih intervencija, a sve u cilju sanacije problema.

Radovi Elektrodistribucije Srbije

Pavlović je naglasio da je EDS najavila gradu u martu ove godine izvođenje radova na svojoj mreži.

,,Neophodno je izvršiti održavanje postojećeg kabla 10 kilovata dalekovoda, a preko koga se centar grada snabdeva strujom. Kabl je star i moraju se izvršiti neophodni radovi kako bi se izbegla potencijalna havarija i šteta većih razmera“, objasnio je Pavlović.

Radovi JP ,,Toplifikacija“ Požarevac

Pavlović napominje da je ovo javno preduzeće najavilo u januaru izvođenje radova, te da se oni odnose na zamenu toplifikacione mreže. Po njegovim rečima, ovi radovi se nalazi i u Planu poslovanja ovog preduzeća i izdato je odgovarajuće odobrenje za izvođenje radova.

Radovi na toplifikacionoj mreži

Radovi JKP ,,Parking servis“ Požarevac

Na trotoaru u Tabačkoj će morati nakon intervencija javnih preduzeća da se izvedu radovi na redovnom održavanju.

,,Ne pravi se nešto što ranije nije postojalo. Taj trotoar postoji samo će biti lepši, kroz preduzimanje radova koje dozvoljava Zakon o putevima.​ Logično je da kada se već sve to radi u centru grada u isto vreme grad naloži i upravljaču puta da izvrši radove na održavanju saobraćajne infrastrukture i postojećim trotoarima iz programa koje je prethodno donelo Gradsko veće i dostavilo upravljaču puta“, objasnio je Pavlović.

On je naveo i da je upravljač puta, JKP ,,Parking servis“ Požarevac, počeo sa pripremnim radovima na rehabilitaciji postojeće putne infrastrukture, kao i na pripremnim radovima na rehabilitaciji trotoara.

Radovi na trotoaru

Ovo preduzeće će navedene radove izvoditi po ugovoru za letnje održavnja puteva i trotoara. 

,,Kada se radi o radovima koji po svom karakteru predstavljaju redovno održavanje puta i trotoara po Zakonu o planiranju i izgradnji, a u vezi sa članom dva Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa nije potrebna građevinska dozvola, već se izdaje rešenje po članu 68 i 69 Zakona o putevima“,  kazao je Pavlović.

Vrednost svih radova na rehabilitaciji trotoara i kolovoza sa zamenom podloge je oko 55 miliona dinara.

To Top