Zasedali kučevački većnici, koje odluke su donete?

Kučevo

Događaji

Zasedali kučevački većnici, koje odluke su donete?

Foto: BMK

How Good Of A Friend Are You Really?

Na dnevnom redu je bilo tridesetak tačaka.

Na sednici članovi veća su bili saglasni da se smanje cene zakupa izdatih poslovnih prostorija u vlasništvu opštine Kučevo za vreme trajanja vanrednog stanja.

Takođe, saglasili se sa izradom nacrta operativnog plana za odbranu od poplava za vodotoke drugog reda na teritoriji ove opštine, usvojili inicijativu MZ Voluja za postavljanje saobraćajnog znaka za naselje Železnik, usvojili  predlog rada protivgradnih stanica, kao i predlog nabavke raketa i plaćanja strelaca.

Na dnevnom redu je bila i tačka koja  se odnosila na  predlog renoviranja ambulante u Rabrovu, osposobljavanju lekarske kuće u dvorištu ambulante i labaratorije za rad. Razmatran je i program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Na sednici su razmatrani i finansijski planovi mesnih zajednica za tekuću godinu i izveštaj o radu opštinskog pravobranilaštva za prethodnu godinu.

Nekoliko tačaka se odnosilo na delatnost JKP „Kučevo“, a na dnevnom redu je bilo i više zahteva i  molbi  pojedinaca, mesnih zajednica, LER-a  i pojedinih ustanova.

To Top