Primedbe i odgovori o Planu upravljanja otpadom u Požarevcu

Požarevac

Društvo

Primedbe i odgovori o Planu upravljanja otpadom u Požarevcu

Foto: T. Sotirov

How Good Of A Friend Are You Really?

Odluka o donošenju Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Požarevca od 2023. do 2032. godine bila je predmet razmene stavova na poslednjem skupštinskom zasedanju.

Tatjana Stojadinović, odbornica „Dosta je bilo“, primetila je u planu da se kao jedan od osnovnih parametara, na osnovu kojih se definiše sistem za upravljanje otpadom, uzima broj ljudi koji jeste i koji bi trebalo da bude obuhvaćen uslugama komunalnog preduzeća, kako u gradu tako i u seoskim naseljima.

„Na samom početku plana uočavamo da se osnovni parametar, broj stanovnika, ne podudara sa tačnim parametrima iz Zavoda za statistiku. Oslanja se na popis iz 2011. godine kada smo imali 72.334 stanovnika, a prema popisu od 2022. imamo 68.648 . To je za oko sedam hiljada ljudi manje, bezmalo sedam sela“, konstatovala je Stojadinović.

Ona je postavila pitanje ko su individualni sakupljači otpada koji se pominju u planu i gde su zaposleni, kao i gde se skladišti opasni otpad, pošto je navedeno da nije nabavljena oprema za to. Upitala je i šta podrazumeva mera unapređenja sistema za sakupljanje i reciklažu otpada i da li to znači da ćemo do 2025. godine uvesti primarno selektovanje otpada.

„Reciklaža je proces koji obuhvata skupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novog proizvoda. Izradu kog novog proizvoda planira grad Požarevac, s obzirom na to ne poseduje nijedno postrojenje. Da li je to možda proizvodnja energije u spalionicama i jesmo li mi kadri da štetne materije iz nje pravilo prečišćavamo, odnosno zaštitimo vazduh, zemljište i vodu od zagađenja“, pitala je Stojadinović.

Podsetila je i da je jedan od ciljeva u prethodnom planu bio da će se do 2020. godine sakupljati otpad po selima, a da se to još uvek nije dogodilo.

Kao pozitivne izdvojila je planirane aktivnosti poput edukacija, informisanja i podizanja javne svesti o značaju upravljanja otpadom.

Aleksandra Đorđević, koordinatorka izrade nacrta Plana upravljanja otpadom, kazala je za skupštinskom govornicom da su se služili podacima iz 2011. godine jer su pristupili izradi  plana u septembru prošle godine, a okončali ga u decembru iste godine.

„Zvanični podatak još uvek nije objavljen na Republičkom zavodu za statistiku po popisu iz 2022. godine, objavljeni su preliminarni rezultati. Bazna godina kojom smo se mi upravljali u akcionom planu je 2021. Analiza zainteresovanih strana bazira se na podacima JKP „Komunalne službe“ koje ima ugovore i sa privrednim subjetima i domaćinstvima, tako da su njihovi podaci nama bili verodostojni“, objasnila je Đorđević.

Ona je dodala da se odnošenje smeća vrši na teritoriji grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac sa  oko 60 odsto teritorije, jer još uvek nisu obuhvaćena sela, što je jedan od ciljeva u novom planu, iako je i u prethodnom bio zacrtan ali nije ostavren.

„Jedinice lokalne samouprave su u obavezi da donesu plan upravljanja otpadom na 10 godina. Naš plan je u svemu izrađen prema akcionom planu Republike Srbije za sprovođenje upravljanja otpadom na tri godine, to nam je u obavezi po zakonu koji je stupio na stagu 1. aprila“, zaključila je Đorđević i napomenula da je organizovana javna rasprava u trajanju od mesec dana i da se niko nije obratio radnoj grupi zaduženoj za izradu plana.

NACRT LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA JAVNOM UVIDU

LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM PRED POŽAREVAČKIM ODBORNICIMA

Većinom glasova odbornika usvojen je Lokalni plan upravljanja otpadom u Požarevcu.

To Top