Novi skup građana u odbrani prava na zdravu životnu sredinu

Petrovac

Saopštenja

Novi skup građana u odbrani prava na zdravu životnu sredinu

Foto: N. Mirković

How Good Of A Friend Are You Really?

Četvrti po redu građanski zbor povodom zagađenja reke Mlave primećenog u letnjim mesecima, održan je 2. oktobra, u Petrovcu na Mlavi sa temom „Kako do promene“- na koji način građani mogu da utiču na lokalnu i republičku administraciju da reše postojeće probleme i spreče mere za koje smatraju da nisu u interesu zajednice, navodi se u saopštenju koje je redakciji E-Braničeva poslala neformalna grupa građana “Mlavska vojska”.

Na zboru su pored građana učestvovali i predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS) iz Zapadne Srbije, Udruženja „Čuvari Homolja“ iz Žagubice, Udruženja građana „I mi se pitamo za opštinu Petrovac na Mlavi“ i Udruženja građana „Bela Čaplja“ iz Beograda.

U saopštenju se navodi da su „stručnjaci na osnovu opisa i pregledanog materijala dobijenog od građana zaključili da je Mlava zagađena cijanobakterijom uzrokovanom zaustavljanjem reke u akumulaciji minihidroelektrane (MHE) Krepoljin“.

Građani su poslali prijave Zavodu za javno zdravlje Požarevac, Inspekciji za zaštitu životne sredine u Žagubici i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali do sada nisu sprovedene adekvatne mere kontrole kvaliteta vode.

Građani su podsetili da je narodna inicijativa podneta 14. marta 2019. godine, kada je dve hiljade građana potpisalo zahtev da se uradi „Studija kumulativnog uticaja izgradnje mini hidroelektrana na toku Mlave uzvodno od opštine Petrovac na Mlavi i na teritoriji same opštine Petrovac, koja će obuhvatati uticaj na životnu sredinu, na snabdevanje vodom lokalnog stanovništva i na bezbednost u slučaju poplava“. Opština je usvojila inicijativu 28. marta 2019. godine. Međutim, studija nikada nije izrađena, a MHE Krepoljin je počela sa radom 2020. godine i to, kako se u međuvremenu saznalo, bez vodne dozvole za punjenje akumulacije, što je krivično delo. Inače, u zaključcima sa sastanka sa građanima od 25. avgusta 2022. opština je potvrdila da će uvrstiti izradu studije u nacrt budžeta za 2023. godinu, piše u saopštenju.

Navode da je Zavod za javno zdravlje Pozarevac izašao je na teren 26. avgusta 2022. godine i da je zaključeno da je vodostaj Mlave nizak i da je sezona kupanja na kraju, te da zbog toga ne treba vršiti uzrokovanje vode.

Opština Žagubica je naložila mere kompaniji „Astra Energy“ koja upravlja MHE u Krepoljinu, od kojih je jedna uključivala i izradu biohemijske analize vode iz akumulacije. Inspekcija je izašla na teren 2. septembra 2022. godine da proveri da li su nalozi inspekcije od 8. avgusta 2022. ispunjeni, ali je očigledno da analize vode nisu urađene, nego je podnet izveštaj o kvalitetu vode iz februara 2022. Taj izveštaj pokazuje da je voda u akumulaciji MHE Krepoljin zagađena fekalnim sadržajem u tolikoj meri da se po Uredbi o klasifikaciji voda svrstava u najzagađeniju - IV klasu voda. Inspekcija je prihvatila izveštaj pošto nije ponovila zahtev za izradu analize vode, kaže se u ovom saopštenju.

Dodaju, između ostalog, da problem MHE nije jedini problem reke Mlave, te da je ona ugrožena i na svom izvoru, vrelu Mlave, u čijoj se neposrednoj blizini planira otvaranje rudnika zlata od strane inostrane kompanije.

To Top