Prvi rebalans budžeta pred požarevačkim odbornicima

Požarevac

Događaji

Prvi rebalans budžeta pred požarevačkim odbornicima

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevac, sazvao je za utorak, 29. jun, osmu sednicu Skupštine grada Požarevca.

Odbornici će na samom početku razmatrati završni račun budžeta grada za 2020. godinu, a potom prvi rebalans budžeta u 2021. godini i finansijske planove direktnih korisnika budžetskih sredstava za tekuću godinu – rebalans 1,  Skupštine grada i Gradske uprave. Takođe, na dnevnom redu je i prvi rebalans budžeta JP Ljubičevo“ , JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Komunalne službe“ i JP „Toplifikacija“ Požarevac.  

Pred odbornicima će se naći predlog odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Požarevca za period od 2022. do 2029. godine i predlog odluke o otuđenju objekta pristana sa pripadajućom opremom iz javne svojine grada Požarevca, u korist javne svojine Republike Srbije, bez naknade, u postupku neposredne pogodbe, kao i predlog odluke o pribavljanju posebnih delova poslovnog prostora finansijskih usluga u javnu svojinu grada Požarevca.

Požarevački odbornici razmatraće danas dopunu odluke o pijacama kojom se JKP „Komunalne službe“ Požarevac poverava nova lokacija za buvlju pijacu.

>>BUVLJAK USKORO NA NOVOJ LOKACIJI?<<

Na dnevnom redu je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Parking servis“ u Požarevcu, kao i razrešenje i imenovanje direktora Narodnog muzeja Požarevac i Centra za socijalni rad Požarevac.

Odbornici će na današnjem zasedanju razmatrati predlog prve izmene i dopune programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2021. godinu i predlog prve izmene i dopune programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Požarevca.

Pred odbornicima će se naći predlog odluke o pokretanju inicijative za proširenje područja slobodne zone „Smederevo“ na područje Požarevca i Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Požarevca za 2021. godinu.

>>NEMA PRIMEDBI NA LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA<<

Na sednici će biti razmatran izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije u 2020. i predlog plana rada za 2021. godinu.

Sednica će biti održana u Centru za kulturu Požarevac, sa početkom u 10 časova.

To Top