U četvrtak zasedaju požarevački odbornici

Požarevac

Politika

U četvrtak zasedaju požarevački odbornici

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Predsednik Skupštine grada Požarevca, Predrag Mijatović, sazvao je za četvrtak, 24. decembar, četvrtu sednicu Skupštine grada koja će biti održana u velikoj sali Centra za kulturu Požarevac sa početkom u 10 časova.

Pred odbornicima će biti dnevni red sa 24 tačke, a među prvima su predlog izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Požarevca za period januar-septembar 2020. godine, predlog rešenja o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Požarevac za treći kvartal 2020. godine, kao i predlog kadrovskog plana za Gradsku upravu Požarevca, Gradsko pravobranilaštvo i Službu interne revizije grada za 2021. godinu.

Jedna od najvažnijih tačka je biti predlog odluke o budžetu grada Požarevca za 2021. godinu.

>>BUDŽET POŽAREVCA ZA 2021.GODINU „TEŽAK“ SKORO PET MILIJARDI DINARA<<

Na dnevnom redu su i odluke koje se odnose na gradsku opštinu Kostolac, a to su predlog odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2021. godini, kao i predlog odluke o raspoređivanju prihoda.

Odbornici će ponovo odlučivati o sprovođenju postupka za izbor privatnog partnera u postupku javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca.

>>SKUPŠTINA ODLUČUJE O NOVOM TENDERU ZA JAVNI GRADSKI PREVOZ<<

Nekoliko tačaka se odnosi na davanje finansijske podrške i to za pružanje stambene pomoći licima sa teritorije grada Požarevca i porodici sa decom. Odbornici će raspravljati i o izmeni odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnovač drugo pravno ili fizičko lice, kao i o dopuni odluke o ostvarivanju prava na naknadu za vantelesnu oplodnju.

>>GRAD SA 400 HILJADA DINARA PO PARU FINANSIRA VANTELESNU OPLODNJU<<

Među poslednjim tačkama dnevnog reda su one koje se odnose na izmene odluke o ustanovljenju nagrada, povelja i drugih javnih priznanja grada Požarevca, predlog programa otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine grada, predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad za 2021. godinu, predlozi zaključaka za lokalne akcione planove za pojedine kategorije stanovništva, predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija pojedinih preduzeća.

>>U BUDŽETU POŽAREVCA ZA 2021. GODINU BLIZU 142 MILIONA DINARA ZA SUBVENCIJE<<

To Top