Ugovor o prevozu dodeljen, konačnu odluku donosi Skupština grada

Braničevo

Društvo

Ugovor o prevozu dodeljen, konačnu odluku donosi Skupština grada

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Javna nabavka za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Požarevca privatnom partneru po modelu javno-privatnog partnerstva zaključenja je 20. avgusta, kada je bilo i otvaranje ponuda.

Grad Požarevac objavio je jutros na svom sajtu odluku o dodeli ugovora preduzećima „Duga“ iz Petlovače kod Šapca, koje je konkurisalo u zajedničkoj ponudi sa „Kontinentalom“ iz Kule kod Malog Crnića. Drugi ponuđač bila je kompanija „Arriva Litas“ Požarevac ,a njihova ponuda je odbijena zbog toga što, kako se navodi u odluci, nisu dokazali da poseduju poslovne i  tehničke kapacitete, odnosno nisu dostavili sertifikate za integrisane sisteme, kao ni dokaze da kompanija raspolaže sa najmanje 25 autobusa na komprimovani prirodni gas( kpg) ne starije od devet godina, sa najmanje 35 mesta za sedenje, isto toliko za stajanje i jedno invalidsko mesto. Požarevački prevoznik, navodi se u odluci, dostavio je dokumentaciju za autobuse na benzin i dizel gorivo sa 26 mesta za sedenje,a nije iskazao ni prosečnu potrošnju na 100 kilometara.

Navedeno je i da je komisija rangiranje ponuda vršila na osnovu  kriterijuma:ponuđena cena po kilometru -najniži iznos ponuđene naknade koju bi javni partner plaćao privatnom partneru za svih 15 godina trajanja ugovornog perioda, kao i ekološka prednost, zaštita životne sredine i ekonomičnost – deklarisana prosečna  potrošnja vozila na 100 kilometara.

U toku postupka javne nabavke Arriva Litas je podnela zahtev za zaštitu prava, što se može videti i na sajtu grada, o čemu konačnu odluku donosi republička komisija. Postupak nije obustavljen već je naručilac nastavio sa daljim aktivnostima i javnu nabavku sproveo je do kraja, donevši odluku o dodeli ugovora.

"Netačni su navodi da je naručilac doneo odluku o dodeli ugovora a da nije sačekao odluku Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki jer je povodom podnetog zahteva od strane Arive Litas  Republička komisija donela Rešenje 20.08.2020. godine kojim se predmetni zahtev odbija kao neosnovan. Rešenje je dostavljeno zvanično naručiocu, Gradskoj upravi Grada Požarevca, 28. avgusta od kog dana se računaju rokovi za dalje postupanje naručioca u predmetnom postupku javne nabavke. Odluka o dodeli ugovora u predmetnom postupku doneta je 31. avgusta, dakle nakon prijema rešenja Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki," navodi za E-Braničevo Aleksandar Simonović, načelnik Gradske uprave i potpisnik Odluke o dodeli ugovora.
 Sam postupak javne nabavke za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji  Požarevca privatnom partneru po modelu javnog privatnog partnerstva, po rečima Simonovića, je još uvek u toku i okončava se zaključenjem javnog ugovora.
 "Saglasno zakonu o javno - privatnom partnerstvu i koncesijama konačnu odluku o zaključenju ugovora sa privatnim partnerom doneće Skupština Grada Požarevca putem davanja saglasnosti na javni ugovor, nakon čega će predmetni postupak biti okončan a obaveštenje o zaključenju ugovora javno dostupno"., kaže on.

Podsetimo, grad Požarevac je naručio studiju javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada,a potom uradio i projekat javno – privatnog partnerstva, što je usvojila Skupština grada, a saglasila se i Vlada Srbije. U tim dokumentima piše da vozila kojima bi se obavljao prevoz moraju biti starosti do 10 godina i da mogu biti evro 1,2, 3, 4, 5, 6 ili na “CNG” pogon. U mišljenju Vlade Srbije kojim je data saglasnost na predlog projekta piše “da je javno telo u obavezi da u daljem postupku dodeljivanja ugovora ne odstupi od uslova i rizika predviđenih Predlogom projekta”. Međutim, grad je u konkursnoj dokumentaciji  kao uslov naveo 25 autobusa na “CNG” pogon starosti do devet godina.

Na pitanja E-Braničeva,  zašto se projekat i javna nabavka ne oslanjaju u svemu na studiju koju je grad naručio, kao i da li je grad Požarevac sproveo istraživanje o tome koliko su u Srbiji zastupljeni autobusi na CNG pogon i koliko bi firmi moglo da ispuni uslove konkursa, Simonović, nije odgovorio.

Portal E-Braničevo je istraživao koliko u Srbiji ima autobusa na CNG i koliko transportnih kompanija poseduje 25 takvih autobusa, a da nisu stariji od devet godina. Došli smo do saznanja da je u Srbiji registrovano oko 150 autobusa na “CNG” pogon i da samo dve firme imaju dovoljan broj tražen putem požarevačke javne nabavke, a to su “Duga” doo iz Petlovače i JGSP Novi Sad koja je u vlasništvu grada i ne može da obavlja poslove van teritorije Novog Sada. Praktično, jedino šabačka firma mogla je i da zadovolji uslove tendera u Požarevcu.

 Iz Arrive poručuju da će izdati zvanično saopštenje. Nakon objavljivanja Odluke o dodeli ugovora, jutros su na ulice Požarevca, u znak protesta, izvezli svoje nove autobuse, kako bi građanima, kako kažu,  pokazali svoje kapacitete.

>>UGOVOR O PREVOZU ŠABAČKOJ FIRMI, ARRIVA IZVEZLA AUTOBUSE NA ULICE<<

Pretpotavka je za sada da je Arriva na tender učestvovala kako bi mogla da ospori odluku o dodeli ugovora, jer oni kako saznajemo,  imaju četiri autobusa na “CNG” pogon  i to dva starija od devet godina.

Da podsetimo hronološki kako je tekao proces od izrade studije do javne nabavke.

 Rešenje problema u vezi javnog gradskog prevoza lokalna samouprava Požarevca u saradnji sa stručnjacima videla je na dva načina: osnivanjem javnog preduzeća koje bi se bavilo gradskim i prigradskim prevozom putnika ili poveravanjem ove delatnosti privatnom partneru. Odbornici Skupštine grada Požarevca doneli odluku o pokretanju postupka javno privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada 3.oktobra 2019. godine.

>>GRAD RASPISUJE JAVNU NABAVKU ZA OBAVLJANJE GRADSKOG PREVOZA<<

Grad je naručio Studiju javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca, koju je izradio Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj iz  Novog Sada. Javna prezentacija studije održana je 2.decembra 2019.godine.

>>STUDIJA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA PRED POŽAREVLJANIMA<<

Grad je potom bio dužan da izradi predlog projekta javno – privatnog partnerstva i dostavi ga komisiji i nadležnim organima. Predlog projekta je izradilo PPP “Investment” doo Beograd i on se našao pred odbornicima u 26.maja tekuće godine. Nakon obimnije polemike, odbornici su usvojili predlog projekta o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada.

>>DONETA ODLUKA: Javno-privatno partnerstvo za gradski prevoz<<

Javna nabavka za poveravanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Požarevca raspisana je 18. jula. Prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je do 10.avgust, ali je zbog imene konkursne dokumentacije produžen do 20. avgusta.

Danas je objavljena Odluka o dodeli ugovora u kojoj stoji i da u roku od 10 dana od njenog objavljivanja na portalu javnih nabavki, ponuđač može podneti novi zahtev za zaštitu prava.

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

-->
To Top