Kvalitet vazduha u Požarevcu – prihvatljiv, povremeno zagađen

Požarevac

Društvo

Kvalitet vazduha u Požarevcu – prihvatljiv, povremeno zagađen

Foto: T.S.

How Good Of A Friend Are You Really?

Vazduh u Požarevcu je sinoć bio zagađen, pokazali su rezultati merenja automatske merne stanice dostupni na sajtu grada Požarevca. Merači za građansko merenje vazduha su takođe zabeležili loš kvalitet.

Rezultati automatske merne stanica za merenje kvaliteta vazduha, koji su dostupni iz časa u čas Požarevljanima na sajtu grada Požarevca, pokazali su da je sinoć u 22 časa i u ponoć vazduh bio zagađen.

Crvena boja označava da je vazduh zagađen

Kvalitet vazduha se na sajtu Požarevca označava sa pet boja u zavisnosti od vrednosti koncentracija pojedinih zagađujućih materija, te može biti odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen i jako zagađen i obeležen zelenom, žutom, narandžastom, crvenom i ljubičastom bojom.

Kada je vazduh označen kao zagađen, kao što je to bio slučaj u Požarevcu protekle noći u dva navrata, to znači da su koncentracije zagađujućih čestica iznad dozvoljenih vrednosti: sumpor-dioksid u rasponu od 350,1 - 500, azot-dioksid 150,1 - 400 i PM 10 50,1-100.

Kada je vazduh zagađen mogu se javiti zdravstvene tegobe u celoj populaciji, a kod osetljivih grupa poput dece, starih i osoba sa oboljenjima srca i pluća, mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

Vazduh u Požarevcu je od ponoći do 15 časova konstantno bio prihvatljivog kvaliteta.

Šta pokazuju građanska merenja?

Ekološko udruženje "Svest o važnosti atmosfere Sova“ iz Požarevca pokrenulo je inicijativu tzv. građanskog merenja čestica PM 10 i PM 2,5 početkom 2021. godine, s obzirom na to da tada u Požarevcu nije postojala automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha.

POČELO GRAĐANSKO MERENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA U POŽAREVCU I KOSTOLCU

Merači za građansko merenje vazduha trenutno postoje u Zabeli i sledećim ulicama: Pećka, Lipa, Čede Vasovića, Miodaraga Vasića, Stevana Sremca i Ilije Petrovića. Prema podacima kojima raspolaže Ana Berišić, predsednica Ekološkog udruženja SOVA, vazduh je u ponedeljak, 6. februara, u večernjim časovima okarakterisan kao loš u ulici Ilije Petrovića u Požarevcu, što znači da su čestice PM 2.5 i PM 10 prelazile granične vrednosti.

,,Ako posmatramo mernu senzor u ulici Ilije Petrovića,  vidimo da je sinoć u 20 časova, količina PM 2.5 čestica iznosila 61 mikrogram po metru kubnom. Taj trend, u opsegu od 40 do 60 mikrograma po metru kubnom se nastavio sve do danas u 10 časova, kada smo nakratko izmerili 35.7 mikrograma po metru kubnom, a potom je zagađenje opet nastavilo da raste. Vazduh je tokom ovog perioda označen kao veoma loš, loš i srednji”, kazala je Berišić za E-Braničevo.

Dozvoljena koncentracija PM 2,5 čestica u vazduhu, po propisima Evropske Unije, iznosi do 25 mikrograma po metru kubnom, dok je granična vrednost PM 10 čestica 40 mikrograma po metru kubnom. Po propisima Svetske zdravstvene organizacije za PM 2.5 dozvoljeno je do 15, a za PM 10 20 mikrograma po metru kubnom.

U zavisnosti od lokacije, razlikuju se i merenja kvaliteta vazduha u pojedinim delovima grada, ali je na svakoj u nekom trenutku protekle noći vazduh bio zagađen.

Podsećamo da je vazduh u Požarevcu u noći između 14. i 15. januara bio čak jako zagađen.

JAKO ZAGAĐEN VAZDUH U POŽAREVCU TOKOM NOĆI

To Top