Nacrt zaključka lokalnog akcionog plana zapošljavanja na javnom uvidu

Požarevac

Događaji

Nacrt zaključka lokalnog akcionog plana zapošljavanja na javnom uvidu

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 16. do 22. maja.

Gradsko veće Požarevca poziva građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu  i da daju predloge, sugestije i komentare.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ulica Drinska broj 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu   Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu".

Dana 22. maja u 11 sati održaće se otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska br. 2, sa predstavnicima stručnih službi, kome mogu prisustvovati zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost, kao i sredstva javnog obaveštavanja.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

To Top