Nedinić: Podržavam ekološki osvešćene građane, ali ne i optužbe da je opština glavni krivac

Petrovac

Društvo

Nedinić: Podržavam ekološki osvešćene građane, ali ne i optužbe da je opština glavni krivac

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

How Good Of A Friend Are You Really?

Povodom protesta za Mlavu koji je održan u subotu ispred zgrade opštinske uprave u Petrovcu na Mlavi, danas je predsednik ove opštine, Duško Nedinić , održao konferenciju za medije.

Nedinić je kazao da u potpunosti podržava svoje sugrađane koji su ekološki osvešćeni i brinu o reci po kojoj opština nosi naziv, ali ne i optužbe pojedinaca da je rukovodstvo opštine glavni krivac za stanje Mlave.

>>ODRŽAN PROTEST ZA MLAVU U PETROVCU<<

„Pored zvaničnih institucija koje funkcionišu kao što je opština, za koju stalno ponavljam da je servis građana, isto tako mora postojati i građanska kultura i participacija i upravo je jedan od načina za iskazivanje zabrinutosti ili nezadovoljstva javno okupljanje. Tako da ja sa tim nemam nikakav problem i podržavam jer samo zajedno možemo izgraditi zajednicu po našoj meri. Ono sa čim pak, imam problem, jesu optužbe da je opština glavni krivac za stanje reke Mlave. Mislim da svako iole razuman shvata da to nema nikakve veze sa istinom, da je  zapravo, sasvim suprotno od toga. Zato se iskreno nadam i ne želim da verujem da jedna ovako važna inicijativa ima političku konotaciju i pozadinu od strane pojedinaca, jer bi to značilo njenu diskreditaciju i lažno zalaganje za rešavanje problema“, rekao je Nedinić.

On je podsetio da je pre nekoliko godina održan sastanak sa predstavnicima Udruženja "Mlava nije sama" i da je opština Petrovac na Mlavi ispoštovala tadašnji dogovor. Po njegovim rečima tada je dogovoreno da se na Skupštini opštine Petrovac usvoji Zaključak o pristupanju izradi studije kumulativnog uticaja izgradnje mini hidroelektrane na toku reke Mlave uzvodno od Petrovca i u samoj opštini, što je i učinjeno. Sredstva za tu namenu su bila opredeljena, a na predstavnicima Udruženja je bilo da nađu stručno lice koje će studije izraditi.

„Nakon tog sastanka, više se niko nije javljao niti su našli nekoga ko se time bavi. Koliko sam razumeo, jako malo ima stručnih lica te vrste, a s obzirom da su predstavnici udruženja u tim vodama, na njima je bilo da taj deo obave. I na tome se sva priča i angažovanje završilo“, naglasio je on.

Kada je reč o ostalim zahtevima koje je, kako tvrdi, pročitao u medijima jer ih nije dobio, rekao je da su za farmu svinja više puta pokušavali da nađu rešenje i zajednički jezik, ali bezuspešno.

„To je dugogodišnji problem koga smo vrlo svesni, ali se nalazimo u pat poziciji. Pokušano je sa tretmanom otpadnih voda algama, ali to nije dalo očekivane rezultate.  Trenutno intenzivno radimo na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će regulisati zagađenje reke u donjem delu Mlave, nizvodno od grada“, kazao je Nedinić.

>>PETROVAC DOBIJA POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA<<

Što se mini hidroelektrane tiče on je naglasio da u ih u ovoj opštini neće biti.

„Objekat koji postoji u Ždrelu je prelivna brana, a ne MHE. Sa druge strane, nemam ni moć niti mogućnosti da utičem na dešavanja i politiku u drugim opštinama. Verujem da su u susednoj opštini svesni uticaja MHE, ali ja zaista ne mogu da se mešam  i da utičem na bilo koje stvari u toj opštini ili bilo kojoj drugoj. To sam rekao i pre par godina, to i sada ponavljam. Dakle niti sam davao lažna obećanja tada, pa tako neću ni sada. To je prosto stvar koja je van mojih mogućnosti“, rekao je prvi čovek opštine Petrovac.

Što se tiče zahteva da se brišu MHE iz prostornog plana, Nedinić je rekao da nije siguran na koji se plan misli jer u prostornom planu opštine Petrovac i drugim planskim dokumentima ne postoje MHE.

„Konsultovali sa vodnom inspekcijom oko stanja Mlave i pre nego što su protesti zakazani. Rečeno nam je da je vodostaj Mlave, na istorijskom minimumu kako na samom izvorištu, tako i celim njenim tokom usled sušne sezone. Prilikom ekstremno niskog vodostaja reke Mlave kakav je sada, a naročito od početka  septembra, kada je u reci minimum kiseonika, erozioni materijal koji se transportuje kao tranzitni nanos u prirodnom svakodnevnom procesu, jako je vidljiv i čini prozirnost vode obojenu nijansom braon boje.  Ja zaista nisam stručnjak, zato smo se i konsultovali i ovo je  odgovor stručnjaka koji smo dobili. Oni nas uveravaju da biljni svet reke Mlave nije ugrožen. Vidljive su i prirodne alge reke Mlave u svojoj prepoznatljivoj zelenoj boji, kao i drugo rastinje oko i u reci Mlavi, odnosno, zbog niskog vodostaja, vidljivije su nego inače. Takođe, riblja mlađ i riba je u normalnom stanju uprkos smanjenom dotoku kiseonika. Dakle, biodiverzitet ili biološka raznovrsnost koja označava sveukupnost vrsta životinjskog i biljnog ekosistema u ovom slučaju na reci Mlavi nije trenutno ugrožen pojavom nijanse braon boje u reci“, ističe on i dodaje da se očekuje se da se sa padavinama Mlava vrati u normalno stanje.

Nedinić je kazao da su prošle nedelje imali sastanak sa predstavnicima „Srbijavode“ i „Vodoprivreda“ na kome su razgovarali o uređenje vodotoka reke Busur i zaštiti od poplava. Kako kaže, dogovreno je da uz prikupljanje potrebne dokumentacije i nadležnih saglasnosti otpočnu radovi u najkraćem mogućem roku na čišćenju korita i priobalja reke Busur u dužini od oko 2,5 kilometara od mosta na reci Busur na ulasku u Petrovac na Mlavi iz Velikog Laola pa uzvodno, u katastarskim opštinama Petrovac na Mlavi i Veliko Laole.

Ovim radovima će se obezbediti bezbedan protok reke Busur kroz naseljena mesta Veliko Laole i Petrovac na Mlavi, a otvaranjem proticajnog profila i kasnijim održavanjem istog, u velikoj meri smanjiće se rizici od plavljenja. 

„Mi smo ovom prilikom pitali za stanje naše reke i rečeno nam je da su početkom septembra izvođeni radovi na uklanjanju spruda na ušću reke Busur u Mlavu te da je to jedan od razloga za zamućenje reke. Takođe, dobili smo i informaciju da je vršeno i redovno održavanje na MHE, koje je takođe doprinelo zamućenju“, kazao je Nedinić i dodao da će nastaviti da prate situaciju i da uz pomoć stručnjaka preduprede pogoršavanje situacije koliko je to u njihovoj moći.

To Top