Odabrani projektanti za „Sunčani park“ i podzemnu garažu

Požarevac

Društvo

Odabrani projektanti za „Sunčani park“ i podzemnu garažu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Izrada projekta za rekonstrukciju „Sunčanog parka“ kod Centra za kulturu Požarevac poverena je firmi „BG ARH“ Beograd za nešto manje od 500 hiljada dinara.

Inače, procenjena vrednost  radova u „Sunčanom parku“, koji se prostire na oko 190 ari, iznosila je 625 hiljada dinara bez PDV-a.

Urbanistički projekat parternog uređenja bloka Braničevska u Požarevcu, koji obuhvata urbanistički projekat podzemne garaže i projekat parcelacije, radiće takođe firma „BG ARH“ Beograd za  nešto manje od milion dinara. Procenjena vrednost za ovu partiju iznosila je 1,25 miliona dinara bez PDV-a.

Braničevska ulica

Za oba projekta ispunjavale su uslove konkursa ponude firme „Infoplan“ doo, Aranđelovac, ali su bile skuplje. Za obe partije konkurisala je i firma „Cvetnik“ doo Zemun sa podizvođačima „Bašta biro“ Vinča i „Cad Solutions“ doo Novi Beograd, ali njihovu ponudu komisija nije prihvatila zato što je naručilac u konkursnoj dokumentaciji predvideo dostavljanje finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude, a bili su i najskuplji.

>>SUNČANI PARK I PODZEMNA GARAŽA ČEKAJU PROJEKTANTE<<

>>NOVI PROJEKTI: REKONSTRUKCIJA PARKA I IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE<<

To Top