Grad ponovo poništio javnu nabavku za prevoz

Požarevac

Društvo

Grad ponovo poništio javnu nabavku za prevoz

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac doneo je odluku o obustavi postupka javne nabavke za javni gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji grada Požarevca.

Ovu odluku grad je doneo nakon što je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki donela rešenje da se kao osnovan usvaja zahtev za zaštitu prava podnosioca „Arrive Litas“ i delimično poništava otvoreni postupak javne nabavke za javni gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji grada Požarevca.

Podsećamo da je utvđen niz nepravilnosti i propusta, od načina na koji je objavljen javni poziv, preko postavljanja uslova ponuđačima oko posedovanja vozila na komprimovani prirodni gas, do toga da nisu usklađena dva materijalno-pravna propisa – Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i Zakon o javnim nabavkama.

Kao jedan od glavnih razloga za žalbu je jedan od uslova tendera koji se odnosi na nabavku 25 vozila na komprimovani prirodni gas  koja su EEV kategorije, što je bio uslov i u tenderu koji je poništen prošle godine.

>>PONOVO PONIŠTENA JAVNA NABAVKA ZA PREVOZ PO ŽALBI ,,ARRIVE“<<

Podsećamo, grad Požarevac je ušao u posao uređenja gradskog prevoza nakon usvajanja projekta o javnom gradskom i prigradskom prevozu. Projektom je predviđeno zaključivanje ugovora na period od 15 godina između grada Požarevca i privatnog partera, čijom bi se realizacijom omogućilo bolje funkcionisanje saobraćanja u celoj opštini.

>>POŽAREVAC TRAŽI PRIVATNOG PARTNERA ZA PREVOZ PUTNIKA<<

Ovo je drugi put da se grad poništava javnu nabavku za javni gradski i prigradski prevoz.

To Top