Na dnevnom redu PGR „Požarevac 4“ i poslovanje javnih preduzeća

Požarevac

Događaji

Na dnevnom redu PGR „Požarevac 4“ i poslovanje javnih preduzeća

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca, zakazao je 19. sednicu Skupštine za danas u 10 časova.

Na početku sednice odbornici će razmatrati predlog odluke o donošenju Plana generalne regulacije „Požarevac 4“, koji obuhvata deo grada Požarevca i Ćirikovac, ukupne površine 887,92 hektara, i predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kostolac.

Pred odbornicima će se naći i predlog odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Komunalne službe“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima. Ukoliko odbornici usvoje ovaj predlog odluke, „Komunalne službe“ će dobiti nove delatnosti kao što su tretman i odlaganje otpada koji nije opasan, gajenje šuma i seča drveća.

Na dnevnom redu je i niz predloga o izmenama i dopunama odluka o osnivanju ustanova kulture čiji je osnivač grad Požarevac i to: Centra za kulturu, Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović Barili Požarevac i Gradskog ženskog hora „Barili“, kao i o podeli ustanove Centar za kulturu Požarevac i osnivanju tri ustanove u oblasti kulture.

Odbornici će razmatrati i predlog rešenja kojim se usvaja Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole na teritoriji grada Požarevca, za školsku 2022/2023. godinu i predlog rešenja kojim se usvaja Informacija o tehničkoj pripremljenosti osnovnih i srednjih škola.

OSNOVACA VIŠE, A SREDNJOŠKOLACA MANJE

Tri tačke odnose se na poslovanje javnih preduzeća. Odbornići će najpre odlučivati o predlozima rešenja o davanju saglasnosti na odluke nadzornih odbora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac o raspodeli dobiti i pokriću gubitka ostvarenih u 2021. godini, i to: JP „Toplifikacija“, JKP „Komunalne službe“, JP „Ljubičevo“ , JKP „Vodovod i kanalizacija“  i JKP „Parking servis“ Požarevac.

Sledeća tačka dnevnog reda odnosi se na predloge rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća za 2021. godinu.

DA LI SU SVA JAVNA PREDUZEĆA U 2021. GODINI OSTVARILA DOBIT?

Pred odbornicima je i tačka koja se odnosi na poslovanje javnih preduzeća u drugom kvartalu 2022. godine, odnosno u periodu od 1. januara do 30. juna.

TRI OD PET JAVNIH PREDUZEĆA POSLOVALA SA GUBITKOM

Odbornici će odlučivati i o direktorima Apotekarske ustanove Požarevac i JP „Toplifikacija“.

ODBORNICI ODLUČUJU O DIREKTORIMA „TOPLIFIKACIJE“ I APOTEKARSKE USTANOVE

Gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović, predložio je da se dnevni red dopuni sa nekoliko tačaka, a to su: predlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Požarevca za period 2023 - 2032. godine, predlog odluke o otuđenju iz javne svojine grada Požarevca nepokretnosti MBTS10/0,4KV, 2h1000KVA „Industrijska zona 4“10/0,4KV,1h630 KVA „Industrijska zona br. 4“i MBTS 10/0, 4KV, 1h630 KVA „Industrijska zona broj 6“ sa podzemnim vodovima u svojinu Elektrodistribucuje Srbije d.o.o Beograd, bez naknade, izveštaj Komisije za propise, izveštaj Saveta za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine i izveštaj Saveta za društvene delatnosti Skupštine Požarevca.

Sednica Skupštine Požarevca će biti održana u Centru za kulturu zbog ustupanja prostorije Skupštinske sale Republičkom zavodu za statistiku, za potrebe sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

To Top